AGE Reader 

Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego oraz ryzyka wystąpienia cukrzycy i jej powikłań

 

Końcowe produkty glikacji (AGE) odgrywają kluczową rolę w rozwoju chorób związanych z postępującym wiekiem, takich jak cukrzyca, niewydolność nerek i choroby układu krążenia.

Poziom stężenia AGE w tkankach ze stosunkowo wolnym metabolizmem stanowi wskaźnik pamięci metabolizmu glukozy, jak również stresu oksydacyjnego i stanowi cenny wskaźnik do prognozowania powikłań w układzie krążenia.

Wiele końcowych produktów glikacji AGEs wykazuje charakterystyczną fluorescencję. Fluorescencja skóry SAF w trakcie (inwazyjnych) biopsji została powiązana z chronicznymi powikłaniami. AGE Reader do zmierzenia poziomu końcowych produktów glikacji wykorzystuje technikę fluorescencyjną w sposób łatwy szybki i nieinwazyjny.

Przyrząd diagnostyczny AGE Reader stanowi efektywne rozwiązanie potrzeb związanych z badaniami stężenia AGE  pominięciem wad charakteryzujących metody stosowane dotychczas tj.: kosztowność, czasochłonność i inwazyjność.

AGE Reader pozwala w sposób szybki, prosty i nieinwazyjny określić poziom akumulacji AGE w tkance pacjenta bez zbędnej zwłoki. Wynik otrzymany po 10-12 sekundach ułatwia lekarzowi podjęcie decyzji dotyczącą dalszego leczenia pacjenta. Istotne jest to zwłaszcza u pacjentów cierpiących na cukrzycę, niewydolność nerek, a także posiadających symptomy choroby wieńcowej i sepsy.

 

 

AGE Reader:

  • Odzwierciedla uszkodzenia naczyniowe u pacjentów z cukrzycą i identyfikuje chorych na cukrzycę z ryzykiem powikłań
  • Urządzenie najadekwatniej prognozujące śmiertelność (z przyczyn sercowo-naczyniowych), z wyjątkiem wieku
  • Urządzenie prognozujące powikłania mikronaczyniowe pacjentów z cukrzycą typu 2
  • Opłacalne narzędzie szacunkowe, które dodaje wartość kliniczną do konwencjonalnych metod określania ryzyka