Ocena Ryzyka Sercowo-Naczyniowego

Aparat AGE Reader umożliwia natychmiastową ocenę ryzyka sercowo-naczyniowwego.
Badanie jest wiarygodne i bezinwazyjne, a wyniki otrzymujemy po 10 sekundach.

  •  Odzwierciedla uszkodzenia naczyniowe u pacjentów z cukrzycą i identyfikuje chorych na cukrzycę z ryzykiem powikłań.
  •  Prognozuje powikłania mikronaczyniowe pacjentów z cukrzycą typu 2.
  •  Najadekwatniej prognozuje śmiertelność (z przyczyn sercowo-naczyniowych) z wyjątkiem wieku
  • Pozwala w łatwy, szybki i bezinwazyjny sposób zmierzyć poziom końcowych produktów glikacji w tkance skórnej wykorzystując technikę fluorescencyjną.